Wiebes legt beperkingen op aan gebruik houtige biomassa


Worsteling in Tweede Kamer om biomassa
Een ander voorstel om beperkingen op te leggen aan biomassa kan wel op steun rekenen, maar ook hier zit een voorbehoud in om eerst af te wachten wat de SER adviseert. Meer lezen


PDF Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking
Het gebruik van biomassa vereist dat de biomassa duurzaam is en voldoende beschikbaar om in de vraag te kunnen voorzien. Platform Bio-Energie publiceert jaarlijks een rapportage over het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland. Ook voor deze rapportage over 2018 hebben de bio-energie producenten weer


Kabinet wil nog niet stoppen met subsidie biomassa
Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil niet nu al toezeggen te stoppen met subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie spoorden hem middels een motie …


PDF voor houtige biomassa – Servicepunt Duurzame Energie
houtige biomassa april 2019 BIOMASSA IN HET KLIMAATAKKOORD • Biomassa wordt op alle klimaattafels van het klimaatakkoord voorgesteld als energiebron. In 2019 wordt over de sectoren heen, met de hiervoor benodigde partijen, een routekaart uitgewerkt gericht op een verdubbeling van het binnenlandse aanbod van duurzame biomassa.


PDF Beschikbaarheid houtige biomassa voor energie in Nederland
van de beschikbaarheid van (duurzame) houtige biomassa voor energetische doeleinden (met name elektriciteit en warmte) in Nederland. Het Ministerie heeft aan Ecofys gevraagd om een overzicht te maken van de belangrijkste recente studies gericht op de aanbod van houtige biomassa en deze op heldere wijze te duiden.


GeenStijl: Minister Wiebes: “Mensen, koop een houtkachel”
Dus gebruik de zomerperiode voor de aanschaf van een personal home biomass unit (gebruikt) of nieuw. (Intermezzo: Nee, NOS, het zijn geen houtpallets , dat zijn vaak (vuren)houten giftige transporteenheden, het gaat om houtpellets , samengeperste GroenLinks subsidie-balletjes houtige biomassa (lees: vochtig) die met stookolieboten uit het buitenland worden aangevoerd.)


PDF ~r r•~
grootschalige inzet op houtige biomassa oplopende zorgen. Begin 2019 gaf de Gezondheidsraad’ een zorgwekkend advies over de luchtkwaliteit in Nederland. In mei 2018 waarschuwde het RIVM2 voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met houtige biomassa. In de recente evaluatie3 geeft de Europese Commissie aan dat u meer moet


Houtige biomassa voor energie: de feiten op een rij …
De toepassing van houtige biomassa voor energie komt hierdoor onnodig negatief in het nieuws”, aldus Jan Oldenburger, directeur van Stichting Probos. “Dat is voor ons de aanleiding om feiten over houtige biomassa voor energie in deze infographics overzichtelijk op een rij te zetten.


Kamervragen over biomassa – Omgevingsweb
Het is aan de energiebedrijven of en in hoeverre zij het gebruik van duurzame biomassa zouden willen opschalen. Het kabinet heeft hierover duidelijk aangegeven, onder andere in reactie op de motie Koffeman c.s., dat er geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor de bij- en meestook van duurzame biomassa meer zullen worden afgegeven.


Klimaatblog: Obstakel minder om kerncentrale van Borssele …
In dit blog houdt EW u onder redactie van Rob Ramaker op de hoogte van de laatste klimaatdiscussies en -cijfers. 1 juli – Obstakel minder om kerncentrale van Borssele open te houden.
code reader